škola - Interaktívne dotykové televízie

4K INTERACTIVE TV
INTERAKTÍVNE TELEVÍZIE SO SYSTÉMOM ANDROID ALEBO WINDOWS
videokonferencie budúcnosti
Prejsť na obsah
Interaktívne vzdelávanie je nielen novým trendom, ale v dnešnej dobe podmienkou na všetkých stupňoch vzdelávania.
Nechajte multimediálne trendy zapadnúť prachom a prejdite na interaktívne vzdelávanie s online spätnou väzbou študentov alebo lektorov.
Predstavte si svet, kde žiakom do učebne prizvete na hodinu kapacitu v danom odbore. Okrem toho, že s ním komunikujete hlasom a obrazom, viete mu priamo písať komentáre, otázky alebo poznámky do ním poslaných študijných materiálov. Viete upravovať a diskutovať o písanom, zobrazenom alebo hovorenom slove.

Určite poznáte problémy pri konvenčných interaktívnych technológiach. Už sa Vám to stalo ? ......  s počítačom sa neviem pripojiť ... beamer má vyhorenú žiarovku ... počítač nezobrazuje písaný text ... Tieto všetky denné starosti odstránite pomocou technológie 6v1 a našich interaktívnych dotykových televízií.

Nezáleží na tom, či sa venujete predprimárnemu vzdelávaniu a potrebujete svoje posolstvo odvzdať skupine drobcov, alebo Vaším poslaním je primárne, stredné alebo univerzitné vzdelávanie. Zmeňte nudné vyučovanie a spojte sa s odborníkom na druhej strane sveta a  prineste študentom informácie a posolstvo.

Interaktívnu komunikáciu ocenia aj učitelia z umeleckých škôl alebo jazykových škôl.
Kontakt
informácie:  info@dotykove-tv.sk
obchod:       marketing@dotykove-tv.sk
dotykové  4k televízie
Modely
55", 65",75",86", 98"
komunikujte efektívne
Interaktívne dotykové televízie so systémom Android.
Diaľkové vyučovanie, online maturity, porady a prezentácie.
Učte sa a pracujte v pohodlí.
Návrat na obsah